.

Вирішення проблем мінливої будівельної галузі

29-06-2021

Вирішення проблем мінливої будівельної галузі

З технологією Chevron
29.06.2021

Виробники будівельного обладнання стикаються з різноманітними проблемами, зокрема з вимогами замовників та законодавців щодо підвищення ефективності та продуктивності. Разом з тим спостерігається постійне прагнення максимально знизити експлуатаційні витрати. Основними факторами, що сприяють досягненню цих, здавалося б несумісних цілей, є можливість взаємодії, автоматизації та цифровізації. 
Виробники обладнання зіткнулись з черговими законодавчими змінами, що полягають у впровадженні в Європі в 2019 році стандартів викидів V етапу, які передбачають необхідність подальшого скорочення шкідливих викидів вихлопних газів. Стандарти V етапу для двигунів потужністю менше 56 кВт і вище 130 кВт почали діяти в Європі з 2019 року, а для двигунів в популярному діапазоні 56-130 кВт – з 2020 року. 
V етап стосується набагато ширшої групи двигунів та типів палива і передбачає регулювання рівня викидів різних видів стаціонарних двигунів, зокрема генераторів та дробильного обладнання. 
В очікуванні цих змін, багато виробників двигунів почали використовувати сажові фільтри (DPF), каталітичні системи доочищення вихлопних газів (SCR) з додаванням дизельної вихлопної рідини (DEF), такої, як AdBlue, а також системи рециркуляції відпрацьованих газів (EGR). Використання таких систем зумовлює необхідність застосування специфічних мастил та мастильних матеріалів разом із паливом з низьким вмістом сірки для роботи з системами впорскування палива надвисокого тиску. 
Необхідність досягти максимального рівня очистки вихлопних газів призвела до модифікацій та вдосконалення як вихлопних, так і охолоджувальних систем, адже багато будівельних машин працюють з мінімальним фізичним рухом повітря. 
Завдяки використанню мастильних матеріалів нового покоління, таких як Texaco Delo, виробникам вдалося збільшити інтервали міжсервісного обслуговування і тепер більшість обладнання, що експлуатується, може працювати щонайменше 500 годин між змінами моторної оливи. Гідравлічна фільтрація та вдосконалення експлуатаційних характеристик олив також сприяли збільшенню інтервалів між замінами оливи до 5000 годин, при цьому інтервали між замінами фільтрів у багатьох випадках перевищують 2000 годин. 
Завдяки мастильним матеріалам Texaco Delo, виготовленим за новітніми технологіями, вдається також збільшити інтервали між регулярними щоденними та щотижневими перевірками, а період між змащеннями втулок становить 500 годин. Це особливо важливо при експлуатації орендованої техніки, оскільки це полегшує операторам дотримання графіків проведення регулярного технічного обслуговування. 
В міру того, як будівельна техніка вдосконалюється та стає складнішою, все більшого поширення набувають послуги з ремонту та технічного обслуговування (R&M). В рамках таких послуг, які передбачають регулярний відбір зразків моторних, гідравлічних, редукторних та трансмісійних олив для проведення випробувань, більш розповсюдженим є часте оцінювання рівня зносу деталей чи вузлів. 
Таке профілактичне обслуговування надає дилерам та власникам техніки доступ до важливої інформації, що допомагає забезпечити довговічність обладнання та уникнути вартісних поломок та аварій. 

Джерело: https://www.texacolubricants.com/
 

Назад