.

akreditacia.21.06.2022

Лабораторія випробувань нафтопродуктів (ЛВН) працює як окремий та незалежний підрозділ в структурі PRISTA OIL HOLDING EAD.

Лабораторія розташована на території заводу з виробництва мастильних матеріалів в м. Русе, а загальна площа її приміщень становить 1000м2. ЛВН оснащена найсучаснішим вимірювальними, випробувальними та контрольними приладами, а також контрольно-вимірювальним обладнанням для проведення випробувань продуктів відповідно до вимог стандартів BDS, BDS ISO, ASTM та ін. Лабораторія була заснована в 1996 р., а в 2003 році акредитована на відповідність стандарту БДС EN ISO IEC 17025.

Сьогодні випробувальний центр акредитований на відбір проб та проведення досліджень різних видів нафтопродуктів, таких, як базові оливи, індустріальні, редукторні, турбінні, гідравлічні, компресорні, трансмісійні, моторні, трансформаторні, авіаційні оливи, металообробні, гальмівні та охолоджуючі рідини.

Лабораторія випробувань нафтопродуктів PRISTA OIL HOLDING EAD відповідно до стандарту BDS EN ISO/IEC 17025:2018 забезпечує відбір зразків та проведення випробувань в межах своєї компетенції на високому професійному рівні.

Високий рівень професійної підготовки спеціалістів лабораторії підтверджується відмінними результатами, які фахівці демонструють беручи участь у щорічних міжнародних програмах професійного тестування, які проводяться ASTM - Interlaboratory Crosschecк Programs, SGS IIS (Інститут міжлабораторних досліджень, Нідерланди), корпорацією Chevron, болгарськими організаціями тощо.

Спеціалісти технологічного центру займаються розробкою нових продуктів, надають консультаційну підтримку з питань експлуатації мастильних матеріалів.

Лабораторія є членом Американського товариства з випробувань матеріалів (ASTM), BDS (Болгарського інституту стандартизації), TC 67, Союзу метрологів Болгарії та ін.